20200610_185328 cut

Kris Maludzinski, RMT

(英文/波蘭語)

看診時間                                       看診地點

週一    09:00AM ~ 07:00PM         東區診所

週二    01:00 PM ~ 07:00PM         東區診所

週三    12:00 PM ~ 07:00PM         東區診所

週四    09:00AM ~ 07:00PM         東區診所

週六   11:00 AM ~ 2:00PM           東區診所

週五/日    休診

*此醫療人員是獨立看診, 非受僱於Century Chiropractic Clinic Inc 

如需預約, 請致電 604 761 3469

療程收費 (含GST)

30 分鐘按摩    $80 

45 分鐘按摩    $100  

60 分鐘按摩    $120

75 分鐘按摩    $150

90 分鐘按摩    $180

李珮綺, RMT

(普通話/英文/粵語)

看診時間                              看診地點

週四     10AM - 6PM            西區診所

週二     10AM - 5:30PM       列治文診所

週六      9AM - 5PM             西區診所

療程費用

45 分鐘按摩          $95 + 5%GST

60 分鐘按摩          $125 + 5%GST

療程費用:

30 分鐘按摩          $75 + 5%GST

45 分鐘按摩          $95 + 5%GST

60 分鐘按摩          $125 + 5%GST

RMT 註冊按摩治療

 

註冊按摩治療的目的為使用手法技巧按摩身體軟組織及關節。讓受傷部位復建,減輕疼痛,保持身體活力,並改善身體機能。按摩師首先通過仔細評估患者的身體情況,以油壓或指壓來放鬆改善因肌肉過度使用及慢性疼痛病徵所引起的不適。​

 

註冊按摩治療

盧豔雯, RMT

(普通話/英文/粵語)

看診時間                              看診地點

週三     10AM - 6PM            東區診所

週四     10AM - 6PM            東區診所

週六     10AM - 5PM            西區診所

療程費用

30 分鐘按摩          $75 + 5%GST

45 分鐘按摩          $95 + 5%GST

60 分鐘按摩          $125 + 5%GST

75 分鐘按摩          $155 + 5%GST

90 分鐘按摩          $185 + 5%GST

溫媛如, RMT

(普通話/英文)

看診時間                              看診地點

週二       1PM - 6PM            東區診所

週三     10AM - 5PM            東區診所

週日     10AM - 6PM            東區診所

Jeannie Yip, RMT

(普通話/英文/粵語)

看診時間                              看診地點

週一                                      東區診所

週三                                      東區診所

週六                                      東區診所

*此醫療人員是獨立看診, 非受僱於Century Chiropractic Clinic Inc 

如需預約, 請致電 604 324 3900

 

 

療程收費 (含GST)

30 分鐘按摩    $50 

45 分鐘按摩    $65  

60 分鐘按摩    $85